Michael Geertsen: fra Decon til Deco

Born​holmCraft​Weeks

10 sep – 22 okt 11:00–16:00
Rønne

’Fra Decon til Deco’ er en udstilling om iscenesættelse af objektet. Med nedslag i 20 års arbejder ­– fra abstrakte dekonstruktivistiske sammenstillinger til nyfortolkninger af dansk skønvirke – undersøger en række tableauer forholdet mellem rummet, rammen og værket.

Udstillingen viser tidlige abstrakte værker af Michael Geertsen og helt nye arbejder fra udstillingen ’Geertsen vs. Hjorth’ med dansk skønvirke ornamentik.  Der er en serie ’spadserende’ former fra omkring 2010, sekunderet af to grå pragtvaser fra 2015.

Desuden viser udstillingen nyere værker med en klassicerende tilgang – dog altid tilført en samtidsmarkør som en skævhed, en sammensathed eller et nutidsornament.

Udstillingen bindes sammen af farvefelter som objekterne forholder sig til på tværs af tid og genre.

Iscenesættelse:  Bettina Køppe

Galleriet er åbent onsdag til lørdag 11-16 - lukket hele uge 38.

Adresse

Munch Petersens Vej 9

Pris

Gratis