Workshop med lokale råstoffer

Born​holmCraft​Weeks

17 sep 10:00–17:00
Rønne

Hvad udad tabes skal indad vindes. De store råstofgrave tømmes. Corona, toldkrige, markant stigende transportudgifter og ”flyskam” gør det fysisk og mentalt svært for os at få råvarer til keramikproduktion som vi plejer, fra hele verden. Det giver god mening at kigge nærmere på vores lokalområde for her at få viden, oplevelser, erfaringer og råmaterialer. Anne Mette og Jesper inviterer i denne workshop til en indsamling af små prøver af råmaterialer til keramikproduktion på udvalgte steder på Bornholm. Det vil bl.a. være ler og forskellige interessante mineraler til keramikproduktion. Derefter går turen til værkstedet på Agregård, hvor råmaterialerne bearbejdes, så de er klar til at indgå i keramikproduktionen. Jesper og Anne Mette præsenterer Agregårds lerfabrik og giver en indsigt i, hvordan produktionen på Agregård forløber.
Turen går rundt på øen og deltagere skal have eget køretøj til rådighed. Prisen er inkl. frokost.

Adresse

Agregård, Aabyvej 4, 3700 Rønne

Pris

750 kr.

Billetter

Billetter bookes på e-mail: amettehjortshoj@hotmail.com